Boxningsledare besviken på Örebro kommun

Boxningsklubben i Markbacken i Örebro blir inte permanenent. Istället förlängs projekttiden med ytterligare tre år. Boxningsledaren Kamran Kabinejad är därför besviken.

Han hade hoppats få fast jobb efter tre år som projektanställd hos kommunen, men i stället har nu projektet förlängts i tre år till, och huvudansvaret har flyttats från kommunen till idrottens studieförbund SISU. Han hade hoppats få fast jobb efter tre år som projektanställd hos kommunen, men i stället har nu projektet förlängts i tre år till, och huvudansvaret har flyttats från kommunen till idrottens studieförbund SISU.