Lexikon istället för tvåspråkig pesonal

I Degerfors har frågan om finsktalande personal på äldreboenden blivit aktuellt. Frågan kommer att behandlas i kommunstyrelsen i dag måndag. Det är oklart varför frågan tas upp nu. Enligt vänsterpartiet så är det en fem år gammal motion som nu äntligen ska behandlas.

Det var Vänsterpartisten Mauri Sukkuvara som skrev motionen om behovet av fler finsktalande personal inom äldreomsorgen år 2000.
Men socialnämndens ordförande, socialdemokraten Bjarne Rasmussen, menar att det inte är motionen som är anledningen till att kommunstyrelsen tar upp frågan i dag. Istället är det en skrivelse från finska föreningen som tar upp behovet av ett äldreboende för finsktalande, men oavsett orsaken så är Mauri Sukkuvara besviken på svaret på arbetsutskottet där man kan läsa att personalen på äldreboenden i Degerfors har utrustats med lexikon så att de ska kunna kommunicera med de äldre som är  finsktalande.