Örebroare var med när FN gav Sverige kritik

FN:s barnrättskommitté kritiserar svenska regeringen för att inte följa barnkonventionen. Kritiken handlar bland annat om att Sverige inte satsar tillräckligt på barns hälsa eller på  flyktingbarn som mår dåligt.
Monica Haglund från Rädda Barnen i Örebro län var med när den svenska delegationen tog emot FN:s kritik i Geneve.