Efter fem år "hittades" motion i Degerfors

Det var verkligen så att den motion som skrevs för fem år sedan i Degerfors om finsktalande personal på äldreboenden verkligen inte besvarats, det konstaterar en upprörd ordförande för socialnämnden, socialdemokraten Bjarne Rasmussen.

Motionen som skrevs år 2000 dök alltså inte upp förän på dagens kommunstyrelsemöte. 
Det var så som vänsterpartisten Mauri Sukkuvara befarade - hans motion som han skrev år 2000 hade verkligen inte tagits upp och besvarats. Så idag dök den upp på kommunstyrelsemötet i Degerfors, tillsammans med skrivelsen från finska föreningen.
Socialnämndens ordförande Bjarne Rasmussen blir upprörd över att en motion blivit liggande så länge. Men när det gäller själva sakfrågan så är han tveksam till placera boende efter vilket land de kommer från. Att sparka personal för att ersätta dem med finsktalande är inte heller nån bra lösning, tycker han.