Perssons doktorshatt kan vara muta

Utnämningen av statsminister Göran Persson till hedersdoktor vid Örebro universitet har väckt krav på en utredning om eventuella mutbrott. Ordföranden i Institutet mot mutor, Claes Beyer, har skrivit till riksåklagarens korruptionsenhet och begärt att man utreder om någon av de inblandade har begått något brott.

På Dagens Nyheters debattsida skriver Claes Beyer att det som fått honom att reagera är universitetets motivering, att statsminister Göran Persson har visat prov på mod och förutseende genom att utse högskolan i Örebro till universitet.