Rymningsutredare kritisk till kulturen inom kriminalvården

Landshövding Björn Erikssons utredning om kriminalvården och förra årets rymningar innehåller ett femtiotal förslag till åtgärder, och även kritik mot framför allt den interna kulturen inom kriminalvården.

Björn Eriksson anser att fattade beslut inte genomförs och att kriminalvården inte följer sina egna regler. För att minska rymningarna föreslår han nolltolerans mot rymningar bland de tyngst belastade fångarna, och även att öka antalet extra säkra platser för dem.
Dessutom föreslår han en nationell strategi och instruktioner för gisslansituationer, och högre utbildning för personalen inom kriminalvården. 
Det var efter rymningarna i somras som Björn Eriksson fick regeringens utredningsuppdrag.