Beslut om stöd till ÖSK överklagas

En privatperson i Örebro har överklagat kommunfullmäktiges beslut om att stödja ÖSK ekonomiskt till länsrätten. Han vill veta om det verkligen är förenligt med kommunens skyldighet att behandla sina medlemmar lika, och med förbudet mot individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare.

Eftersom ÖSK köper och säljer spelare så borde de betraktas som näringsidkare, menar han. Privatpersonen undrar också om det verkligen var okej att anmäla ärendet så sent som samma dag som mötet hölls. Beslutet i kommunfullmäktige i Örebro den 19 januari överklagas alltså till länsrätten.