Storvinst för ÖBO - men inga hyressänkningar

Det kommunala bostadsbolaget ÖBO går allt bättre ekonomiskt. Vinsten förra året blev 39 miljoner - 13 miljoner bättre än 2003. Förklaringen är framför allt de fortsatt låga räntorna.

Men några hyressänkningar på grund av det förbättrade resultatet är inte aktuella. Satsningen på att få hyresgästerna att minska sin förbrukning av vatten och värme kommer också att fortsätta. Av vinsten kommer ägaren Örebro kommun att få 12 miljoner, fyra fler än ägaren fick från ÖBO för 2003.
På pappret blev vinsten 2004 ännu större, hela 175 miljoner, men det beror på att företaget skrivit upp värdet på många av dom fastigheter som värdet skrevs ner på under fastighetskrisen på 1990-talet.