Politiker som kämpade mot reklam gillar Behrn Arena

Den socialdemokrat i Örebro som föreslagit att kommunala barn- och ungdomsmiljöer ska vara fria från reklam så långt som möjligt, är nu positiv till att namnet på Eyravallen blir Behrn Arena.

Det är Lars Bjurström som sitter i kommunfullmäktige och som till stor del fick fullmäktige att i fjol ställa sig bakom sitt förslag.

Och Lars Bjurström håller med om att kommunen har gjort en eftergift när arenanamnet nu säljs, men tycker att eftergiften inte är så stor.