Ghezalis fångenskap fall för Konstitutionsutskottet

I 950 dagar höll USA den svenske medborgaren Mehdi Muhammed-Ghezali från Örebro, fången på den amerikanska Guantanamo-basen på Kuba. I somras frigavs han. Men miljöpartisten Mikael Johansson är inte nöjd med det. Nu anmäler han regeringen till Konstitutionsutskottet för att tvinga regeringen att redovisa vad den dragit för lärdom av händelsen.