Brister i samtliga fordonsverkstäder

Det finns ett stort behov av insyn i fordonsverkstäderna i Örebro. Det anser miljökontoret efter att ha besökt 19 verkstäder.

Samtliga hade någon brist som krävde åtgärd, konstaterar kommunens inspektörer i en rapport. Miljöfarligt avfall som blandas med vanligt avfall och dålig journalföring var några av de brister som inspektörerna upptäckte vid sina besök.