Förskola i Örebro kritiseras av Arbetsmiljöverket

En förskola i Örebro får kritik av Arbetsmiljöverket för att inte ha gjort sitt bästa när en anställd skulle komma tillbaka till arbetet efter en längre tids sjukskrivning.

Mitt under arbetsträningen omplacerades den anställde till en annan avdelning, utan att först ha blivit tillfrågad eller informerad.

Nu måste förskolan lämna en redovisning kring fallet senast den första mars till Arbetsmiljöverket.