Läxläsning i Vivalla får fortsätta

Den nedläggningshotade läxläsningsverksamheten på Vivallaskolan i Örebro blir kvar. Verksamheten som organiseras av universitetet har fått 50 000 kronor för att kunna fortsätta sitt arbete under våren.

I två års tid har Örebro universitet och utbildningsdepartementet haft ett projekt i Vivalla för att få skolbarnen där att vilja studera vidare. Man har satsat extra mycket på de som snart ska gå ut nian.

Sveriges Radio Örebro besökte Vivalla strax före jul när projektet snart skulle ta slut. Då hoppades man på en förlängning, eftersom man märkte att ungdomarna hade blivit mer positiva till att studera vidare.

Och eleverna i Vivalla har ett stort behov av stöd för vidare studier. 44 procent av niorna i Vivalla klarade inte av betygsmålen för godkänt förra året.

De pengar man nu fått av universitetet räcker till läxläsningshjälp en gång i veckan. Däremot kan man inte ge de som går i åttan nu samma riktade stöd som förra årskursen fick.

Man kan inte heller göra några regelbundna studiebesök på universitetet för att få eleverna att känna sig hemma i den miljön.

Och de så kallade ”hemvändardagar” man haft, där man låtit gamla vivallaelever som studerat vidare träffa de som går på vivallaskolan nu, kommer också att försvinna.

Projektledaren Åsa Wedholm Olsson tycker att det är bra att man kan fortsätta med läxläsningsverksamheten, men hon hade hoppats på att kunna öka stödet till vivallaeleverna i stället för att banta ned verksamheten.

Just nu försöker hon inspirera örebro kommun och integrationsverket att skjuta till pengar så att arbetet med vivallabarnen kan fortsätta.