Nästan alla länets kommuner förlorar invånare

Två av länets kommuner hör till de kommuner i landet som tappade flest invånare förra året. Det är Karlskoga och Hallsberg som båda minskade antalet invånare med nästan 190 stycken. Bara fem kommuner i hela landet förlorade fler invånare.

I Örebro ökade antalet invånare med nästan 700. Dessutom ökade Kumla med ungefär 100 och Lekeberg med ungefär 20 medan alla andra av länets kommuner minskade antalet invånare.

Askersund    11 477   -62
Degerfors     10 106   -75
Hallsberg      15 401 -188
Hällefors        7 688   -24
Karlskoga    30 343  -189
Kumla         19 383    104
Laxå             6 267    -99
Lekeberg       7 061     21
Lindesberg  23 300   -142
Ljusnarsberg 5 389    -26
Nora           10 523    -29
Örebro     126 982    694  

Örebro län 273 920   -15

(Källa: SCB)