Företagarna i länet beklagar att letter lämnar Vaxholm

Organisationen Företagarna i Örebro län beklagar att det lettiska företag som anlitats för ett skolbygge i Vaxholm nu lämnar Sverige - innan arbetet är klart. Fackförbundet Byggnads har under längre tid haft blockad mot bygget för att få till ett svenskt kollektivavtal för de lettiska arbetarna.

Att företaget avbryter skolbygget kan leda till att andra företag i utlandet drar sig för att komma till Sverige, säger Jan Holgersson, regionchef för Företagarna.

Eva Lena Jansson, ordförande för SEKO i länet tycker däremot att Byggnads blockad varit en viktig markering om att fackföreningarna i Sverige inte godtar lönedumpning.

En längre debatt om detta kan du höra på Rakt på saks hemsida.