Risk för svåra olyckor på riksväg 50

Riksväg 50 mellan Örebro och Borlänge får underkänt i en undersökning gjord av Motormännen. Vägen beskrivs som undermålig och får två av fyra stjärnor i testet. Vägar som får en till två stjärnor har till exempel stenar eller träd i närheten av vägen eller saknar säkerhetszoner vid av- eller påfart vilket kan leda till svåra olyckor.

Maria Spetz, vd på Motormännen, säger att staten måste satsa mer pengar på vägarna, och inte bara på vägarna runt Trollhättan.