Läkare isolerade patient som han inte träffat

En läkare inom psykatrin i Örebro har brustit i sin yrkesutövning, det konstarar socialstyrelsen och skickar ärendet vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Läkaren gav order om att isolera en patient som han inte hade träffat, utan bara pratat om på telefon med en sjuksköterska. Dessutom fick patienten vara isolerad längre än åtta timmar utan att en ny bedömning gjordes, vilket inte är brukligt. Läkaren beklagar att han gjort ett misstag, men socialstyrelsen godtar inte hans ursäkt. Felet är inte ringa och han ska därför åläggas disciplinpåföljd, skriver de om fallet.