Nästan inga kemisalar får godkänt för säkerheten

Nästan alla kemisalar i Örebro, Värmlands och Västmanlands läns skolor som granskades av arbetsmiljöverket blev underkända eftersom det finns brister i säkerheten.

I hela Sverige var det bara 16 av 500 inspekterade skolor som klarade sig utan anmärkning.

Ofta saknas riskbedömning och ansvarsfrågan är otydlig.

I många av distrikten blev samtliga inspekterade skolor underkända, men i Örebro, Värmland och Västmanlands distrikt var det i alla fall NÅGRA som klarade sig någorlunda. 39 av 43 underkändes.