Besvikelse över nedläggningsbeslutet i Frövi

Politikerna i Lindesbergs kommun har inte lyssnat alls på protesterna mot att lägga ner demensboendet Gränden och korttidsboendet Tallen i Frövi, det säger PRO:s ordförande där Bjarne Grans.

Som vi berättat under morgonen så tog socialnämnden beslutet om nedläggningarna igår, och Bjarne Grans som överlämnat 2000 namnunderskrifter i protest mot planerna är besviken där han står utanför äldreboendet idag.