Praktik ska hjälpa invandrare ut i arbetslivet

Arbetslösa invandrare ska få lättare att få jobb genom en ny utbildning i Örebro län. Det är YFI, yrkesförberedelse för invandrare som ordnar utbildningen där arbetslösa invandrare i länet kan få praktikplatser inom de områden där de vill jobba. Abdul Gabaar är en av de som fått praktik via YFI.