Sämre rättssäkerhet när tingsrätter slås ihop menar professor

Sammanslagningar av tingsrätter är inte bra för rättssäkerheten. Det säger Joakim Nergelius, som är professor i juridik vid Örebro universitet. På måndagen slogs Lindesberg och Örebro tingsrätt samman.

Det är regeringen som beslutat att tingsrätterna ska slås samman. Enligt en utredning som justitiedepartementet gjorde i slutet av 90-talet så finns det flera goda skäl till sammanslagningar.
Men Joakim Nergelius är skeptisk till det. Däremot tror inte Joakim Nergelius att sammanslagningen kommer att påverka vittnens benägenhet att dyka upp vid på tingsrättren.