Göran Perssons doktorshatt en KU-fråga

Statsminister Göran Perssons doktorshatt i medicin vid Örebro Universitet har anmälts till riksdagens konstitutionsutskott, KU, av Folkpartiet.

Folkpartiets talesman i KU, Tobias Krantz säger att statsministerns val att acceptera utnämningen till hedersdoktor vid Örebro universitet ”kan sätta statsministerns opartiskhet och integritet i fråga”.
Beslutet av universitetet att ge Göran Persson hedersdoktoratet måste utredas, enligt Krantz. Men statsministern har också ett eget ansvar.
Frågan om statsministerns doktorshatt utreds just nu av riksåklagarens korruptionsenhet efter en anmälan om mutbrott från Institutet mot mutor.