Kronofogden: Undvik skuldfällan - ge barnen kontantkort

Allt fler har svårigheter med att betala sina räkningar. Under förra året ökade antalet ansökningar om betalningsförelägganden med nästan 10 procent, både i länet och i landet som helhet. Enligt Ture Östlund på Kronofogdemyndigheten i Örebro, handlar det allt mer av obetalda mobiltelefonräkningar.