Nya försök sälja ut Ånnaboda

Restaurangen, stugbyn, kampingen och konferensverksamheten i Ånnaboda bildar bolag. Det har kommunstyrelsen i Örebro beslutat.

Verksamheterna i Ånnaboda och Storstenshöjden har gått med stora förluster under många år och kommunen har tidigare gjort försök att lägga ut skötseln på entreprenad, utan att lyckas.
Nu delar man upp verksamheten och lägger det som kan komma att inbringa pengar i ett kommunalt bolag, för att försöka sälja det till någon hugad spekulant.
Skidanläggningen Storstenshöjden, äventyrsparken och lägerverksamheten kommer även fortsättningsvis att ligga under Fritids- och Turistnämden.