Statsministern vit som snö

Göran Perssons doktorshatt var ingen muta eller någon annan otillbörlig förmån. Det anser överåklagare Christer van der Kwast. Idag beslutade han att inte inleda någon förundersökning mot statsministern.

”Utdelandet av hedersdoktorat är en sedvänja och torde allmänt uppfattas som en okontroversiell social företeelse, skriver Christer van der Kwast i sitt beslut. Han fortsätter:
”Mutor och otillbörliga belöningar hanteras vanligtvis med stor diskretion av de inblandade. Mottagandet av hedersdoktoratet har skett helt öppet”.
Det var advokaten Claes Beyer, ordförande för Institutet mot mutor, som för en vecka sedan anmälde statsminister Göran Persson för mutbrott.