Flyktingar i Kumla får lära sig om jämställdhet

I Kumla erbjuds nu alla nyanlända flyktingar en kurs i jämställdhet. I höstas gjordes en liknande satsning i mindre skala och den blev så lyckad att kursen nu erbjuds till fler.

I kursen får flyktingarna lära sig att män och kvinnor har samma rättigheter i Sverige, men också att alla har samma rättigheter oavsett var man är född.