Minus i marknadsföringsorganisationen

Örebro Promotion gick back med 500 000 kronor förra året. Totalt blir underskottet för flera år närmare 900 000 kronor. Det visar den preliminära årsredovisningen.

Orsak till underskottet är avvecklingskostnader sedan två anställda sades upp, att den fjälltur som organiserades för medlemsföretagen fick för få resenärer och att medlemmar betalat för lite i avgift.
Avgiften är baserad på medlemsföretagets omsättning och det är företagan själva som ska lämna korrekta uppgifter till Örebro Promotion. Enligt vd:n Therése Hedén beror det inte på fusk, snarare på Örebro Promotions rutiner.
Men organisationen där kommun och företagare är medlemmar räknar med att göra en vinst detta år - bland annat genom att ta in rätta medlemsavgifter.
Örebro Promotion verkar för att utveckla befintliga företag och att rekrytera nya företag till regionen. Organisationen har 500 medlemmar.