Tappat livsgnistan i väntan på avvisning

Trettio barn som sökt asyl i Sverige utan sina föräldrar bor just nu på migrationsverkets tre barn- och ungdomsförläggningar här i Örebro län. Fyra av dem väntar på att avvisas. Roman Botenka, sexton år, väntar på att återföras till sitt hemland Ryssland.