Energin från vindkraft ska tiodubblas i Örebro län

Vindkraften i Örebro län ska få en framskjuten positition. Det hoppas i alla fall länsstyrelsen, som idag antagit en ny policy för vindkraften i länet.

Bland annat ska produktionen av energi från vindkraft i länet mer än tiodubblas, de kommande tio åren.
För att nå det målet måste det byggas minst åtta stora vindkraftverk den kommande tiden, skriver länsstyrelsen. Policyn ska ligga till grund för hur privatpersoner, kommuner och energibolag ska förhålla sig till satsningar på vindkraft i Örebro län framöver.