Osäkerhet kring vad sammanslagningen betyder för Ovako i Hällefors

I Hällefors funderar nu invånarna på vad som ska hända när Ovako Steel slås ihop med två finländska företag. Enligt uppgift från vd:n Bengt Lindahl kommer upp mot 300 personer att förlora jobbet i omställningen till det nya företaget NewCo.

Det nya sammanslagna företaget får produktion på 18 orter och fler än 5000 anställda. Hur det blir med arbetstillfällen på Ovako i Hällefors är än så länge oklart, facket hade ingen information om det igår. Men åsikter finns det redan bland hälleforsborna. De tycker att det både kan var bra och dåligt.