Inte bara Ovako, även Bofors kan drabbas av neddragningar

Mellan 1000 och 1500 personer riskerar att mista jobbet inom försvarskoncernen Saab, där bland annat Bofors Dynamics i Karlskoga ingår. Det är koncernens VD, Åke Svensson som kommenterar personalläget i det bokslut som presenterades igår.

Nedragnigarna beror främst på att SAAB räknar med att riksdagens beslut, om att dra ner försvarsanslagen, kommer att leda till minskade beställningar från svenska försvaret.
Vid Bofors i Karlskoga jobbar idag omkring 500 personer, men hur eventuella neddragningar skulle slå mot Karlskoga finns det inga uppgifter om.