Prioriteringarna inom vården på bordet

Den medicinska utvecklingen gör det möjligt att behandla allt fler och allt svårare sjukdomar. Men det kräver också stora resurser, pengar som inte finns inom Örebro läns landsting.

Prioriteringar mellan patienter och sjukdomsgrupper har alltid gjorts. Men nu vill landstinget att prioriteringarna ska göras öppet och tydligt för alla berörda.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu tagit fram förslag på riktlinjer för prioriteringar inom vården. Riktlinjerna är tänkta att börja gälla under våren.