Vårdköerna kortas

Örebro läns landsting försöker korta vårdköerna. 18 miljoner kronor har öronmärkts för att öka tillgängligheten till USÖ, Lindesbergs och Karlskoga lasarett.

I Karlskoga handlar dessutom landstingets satsning om att hjälpa patienter med oklara symptom, i det som landstinget beskriver som ”rörelseapparaten”, och som behöver träning och rådgivning.
Ytterligare 17 miljoner kronor fördelas till USÖ och Lindesbergs lasarett, till gynmottagningen. Men också till höft- och knäplastik, överviktsoperationer och för att minska väntetiderna på akuten på USÖ.