Hjälmprojektet i Storstenshöjden sprids i mellansverige

Det så kallade hjälmprojektet i Storstenshöjden i Kilsbergen ska nu spridas till fler skidanläggningar. Projektet som pågick i tre år innebar att ungdomar åkte runt i backarna och propagerade för hjälmar.

Projektet  ökade försäljningen av hjälmar i skidbutikerna i området och gjorde att fler använde hjälm i Storstenshöjden.

Nu ska Storstenshöjdens sportchef Johan Larsson tillsammans med tre ungdomar försöka få kommunala skidanläggningar i hela mellansverige att starta liknande projekt.