Alla växlar kontrollerade - länets tåg går som vanligt igen

Banverket har nu besiktigat alla järnvägsväxlar i Örebro län efter larmet om att en ny typ av kontakt i växlarna kunde vara felaktig. Efter larmet sänktes hastigheterna i väntan på att växlarna skulle kontrolleras. Det ledde här i länet till förseningar på ungefär en kvart.

Nu är alltså kontrollerna avslutade i länet och det utan att några trasiga kontakter har hittats. Det gör att alla tåg i Örebro län i dag kan köra med normal hastighet igen och Banverket räknar med att under dagen vara klar med kontrollerna i resten av landet också. Efter det ska hela Sveriges järnvägstrafik kunna gå tillbaka till normal tidtabell igen.