Jobben säkrade på Karlskoga folkhögskola

Verksamheten på Karlskoga folkhögskola är säkrad åtminstone ett år till, tack vare ett nytt projektuppdrag från Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Tre personer som varslades på skolan förra året kan i och med det vara kvar. Dessutom har en projektledartjänst tillkommit.

Projektet startar första mars på åtta folkhögskolor runt om i landet och riktar sig till unga långtidsarbetslösa.

Många av landets folkhögskolor har ekonomiska problem då statsbidraget inte är tillräckligt för att skolorna ska gå runt.

Det är därför inte ovanligt att skolorna gör som Karlskoga och satsar på att ha utbildningar på uppdrag, för att klara ekonomin.