Oviss framtid på Örebro folkhögskola - hälften av lärarna har sagts upp

Det är fortfarande ovisst hur verksamheten vid Örebro folkhögskola kommer att se ut nästa läsår. Vid årsskiftet tog Evangeliska Frikyrkan över huvudmannaskapet för Örebro folkhögskola från landstinget.

Omkring hälften av lärarna på skolan har nu sagts upp och diskussioner pågår mellan personalen och den nya huvudmannen.

Ulrika Svanberg är en av de lärare som följde med när folkhögskolan bytte huvudman. Trots att flera kollegor tvingas sluta, hoppas hon på en positiv utveckling. Men hon och hennes lärarkollegor är mycket försiktiga med att uttala sig om framtiden eftersom diskussionerna med nya huvudmannen inte förts så länge.

Evangeliska Frikyrkan tänker integrera verksamheten den redan har på Götabro kursgård, med verksamheten på Örebro folkhögskola. Och tanken är att de befintliga utbildningarna ska finnas kvar, trots de ändrade ekonomiska förutsättningarna. Dessutom tittar den nya huvudmannen på möjligheten med uppdragsutbildningar.

Lärarna var tidigt kritiska till övertagandet, då de oroades över just de  ekonomiska konsekvenserna för personalen och utbildningarna.

Landstinget ansvarar för skolans verksamhet resten av det här läsåret, sedan tar Evangeliska Frikyrkan över helt.