Arbetslösheten minskar

Arbetslösheten minskade i Örebro län, mer än i landet som helhet under oktober månad. Det visar lokala siffror från Arbetsförmedlingen. Trots minskningen  är 9,3 procent av arbetskraften i länet, knappt 13 000 personer, öppet arbetslösa eller med i något arbetsmarknadsprogram.

Även bland ungdomarna minskade arbetslösheten, och antalet varsel minskade också.

- Jag kan konstatera att läget ser bättre ut än vi bedömde i prognosen i våras, säger arbetsförmedlingens chef,  Annika Lyttbacka.