Fåglar ska hållas inomhus i Kumla

Ytterligare fall av det virus som kan orsaka newcastlesjuka hos fjäderfän och andra fåglar i fångenskap har påvisats hos vilda duvor, denna gång i centrala Kumla. Därför utökar Jordbruksverket det riskområde som upprättades i Örebro kommun i september till att även gälla Kumla kommun.

Det här betyder att alla utegående fjäderfän och andra fåglar i fångenskap i Kumla och Örebro kommuner ska hållas inomhus.

Beslutet gäller tillsvidare och Jordbruksverket kommer att gå ut med information så fort beslutet kan hävas.

Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Myndigheterna bevakar situationen i hela landet eftersom det finns risk för ytterligare spridning, men i nuläget finns inga tecken på det.