Tio kommuner i Örebro län anlitar kritiserat företag

Tio av tolv kommuner i vårt län har köpt tjänster av företaget Kommun Lex AB. TV 4:s program Kalla fakta har kunnat visa att flera kommuner i Sverige köper tjänster av privata företag för att få hjälp att ge avslag när personer söker stöd enligt LSS.

Företaget Kommun Lex AB är ett av de största inom det här området och med dold kamera kunde Kalla fakta visa hur företagets vd Jonas Reinholdsson under en föreläsning pratade om att en liten grupp äter upp mycket pengar och att LSS tillämpas alldeles för generöst.

En rundringning till länets alla kommuner visar alltså att 10 av 12 kommuner i vårt område har köpt tjänster av Kommun Lex AB. Det handlar både om utbildningar, temadagar och juridisk rådgivning i enskilda ärenden.

Totalt handlar det om fakturor från Kommun Lex på drygt en miljon kronor sedan 2006.

På företagets hemsida har vd Jonas Reinholdsson i ett pressmeddelande skrivit att han avböjt intervjuer men att det är en osanning att han bara pratar avslag.

"TV 4 har fragmentariskt klippt ut några få minuter av en heldags föreläsning och målat upp en osann bild. Som jurist sätter jag stor vikt vid och arbetar  systematiskt för att kommunerna ska följa gällande regelverk och praxis", skriver Jonas Reinholdsson i pressmeddelandet.