Man från Örebro län predikar jihad för unga syrier

0:54 min

En svensk man från Örebro län predikar jihad för unga pojkar på landsbygden utanför staden Aleppo i Syrien. Ekot har tagit del av ett videoklipp där han uppmanar barnen att dö för Gud.

Folkrättsprofessor Said Mahmoudi menar att mannen försöker rekrytera barnsoldater.

Att rekrytera barn till krig är det brott mot svensk lag och dessutom ett krigsbrott enligt den internationella brottmålsdomstolen ICC.

– Jag vill att alla ska upprepa det här, säg efter mig, manar mannen från Örebro län. Han står i en moské på den syriska landsbygden, utanför staden Aleppo. Framför honom sitter pojkar som synbarligen är i 10-12-årsåldern i en halvcirkel och stämmer in i kören:

"Jihad är vår väg. Att dö för Allahs skull är vårt önskemål."

Det är en bild av kriget i Syrien i dag. Ett krig där både oppositionen och regimen använder barnsoldater och gör sig skyldiga till krigsbrott.

Den svenske mannen från Örebro län tillhör oppositionen och är medlem av Muslimska brödraskapet.

Sedan en tid är han tillbaka i Syrien. I den video Ekot tagit del av, framstår det som att han försöker få unga pojkar, som inte ens nått puberteten, att gå ut i strid för att dö och att göra jihad.

Vi visar filmen och en översättning för Said Mahmoudi, professor i folkrätt på Stockholms universitet.

 – Vad han gör egentligen i det här inslaget motsvarar rekrytering av barn till krig. Det är min bedömning utifrån vad jag kan se och höra, att så är fallet. Och det är kriminaliserat i Sverige i och med att Sverige har anslutit sig till ett protokoll till Barnrättskonventionen som förbjuder rekrytering och användning av barn i väpnade konflikter, säger Said Mahmoudi.

Hans bedömning är alltså att det handlar om rekrytering av barnsoldater. Att rekrytera barn till krig är det brott mot svensk lag och dessutom ett krigsbrott enligt den Internationella brottmålsdomstolen ICC.

– Det innebär att om åklagaren gör samma bedömning som jag gör, av vad man hör, att det egentliga syftet är att rekrytera barn till krigföring, då har han begått ett brott enligt svensk lagstiftning, så det är straffbart, säger Said Mahmoudi.

Men han är ju inte i Sverige när han gör det, spelar det någon roll?

– Nej, det spelar ingen roll, det står det väldigt tydligt i den rapport vi lämnat till Barnrättskonventionen att brottet är kriminaliserat oavsett om det begås i eller utom Sverige.

Ekot har sökt mannen via mejl i över två veckor, utan att få svar. Vi har också varit i kontakt med hans släktingar i Sverige. De vill inte kommentera filmen och heller inte ge oss något telefonnummer till honom.

Kajsa Norell
kajsa.norell@sverigesradio.se

Carolina Jemsby
carolina.jemsby@sverigesradio.se