Långvarig mobbning vardag för 60 elever i Örebro

1:52 min

Omkring 60 elever i Örebro kommuns grundskolor anger att de blivit utsatta för långvarig mobbning under de senaste två åren. Det framgår av en pågående studie vid Örebro universitet som är gjord för att kartlägga och förebygga mobbning och kränkning i skolorna.

– Det vi kan se är att det finns en liten grupp elever som är utsatta under båda de här mätperioderna, båda åren som enkäten gått ut. Det är ungefär två skolklasser skulle man kunna säga som är utsatta för mobbning under båda de här mätperioderna, säger Karin Hellfeldt, doktorand på Örebro Universitet och som arbetar med studien.

De två mätperioderna som Karin Hellfeldt undersökt är förra året och hittills i år. Omkring 6000 elever i Örebro kommuns kommunala grundskolor har deltagit i studien och fått svara på frågor om de blivit utsatta för mobbning och kränkning i skolan.

Det som studien hittills kommit fram till är att omkring 400 elever blivit utsatta för mobbning, alltså kränkande handlingar flera gånger. Det kan handla om fysiska övergrepp, utfrysning, hot eller ryktesspridning exempelvis via internet.

– Vi ser också då att 4 procent får en förbättrad situation, så där har det åtgärdande arbetet fungerat från skolornas sida. Men vi ser också att det är lite fler som hamnar i mobbning. 4,8 procent hamnar i mobbning, så där ökar det lite, det förebyggande arbetet verkar inte fungera, säger Karin Hellfeldt.

Det som studien nu också visar är att omkring 60 elever har varit utsatta för långvarig mobbning under minst två år. Så frågan är hur forskarna hanterar situationen med tanke på att de vet vilka elever det är och vilka skolor det handlar om.

– Vi har valt helt enkelt att göra så att vi inte rapporterar enskilda elevers svar till skolorna, för att de ska känna sig trygga helt enkelt och ha förtroende för projektet.
Det vi gör istället är att vi ger eleverna ett informationsblad inför varje enkät där de får uppgifter till Bris, Rädda Barnen och även lokala organisationer dit de kan vända sig om de får problem och de får även kontaktuppgifter till oss i forskargruppen.

– Vi rapporterar även siffrorna till skolorna så klart och då har ju skolorna ett ansvar att gå vidare med det, men då på gruppnivå och inte peka ut enskilda elever, säger Karin Hellfeldt på Örebro Universitet.