Fler gode män behövs i Örebro län när ensamkommande flyktingbarn blir fler

Enligt Migrationsverket kommer det fler än 4000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige nästa år, samtidigt som en ny lag träder i kraft, vilken gör att kommuner inte kan neka att ta emot de asylsökande flyktingbarnen.

I Örebro län kan det innebära att placeringarna blir dubbelt så många som nu, säger Björn Wendin på länsstyrelsen i Örebro.

– Vi har ett 60-tal asylplatser dit Migrationsverket anvisar ensamkommande flyktingbarn, och sedan finns det ett större platser för de som har uppehållstillstånd. Totalt ligger vi på uppemot 200 platser, men det kommer inte räcka till.

Det kan bli en dubblering av ensamkommande flyktingbarn i Örebro län, säger han.

– Det påverkar hela kedjan, från boendet till vård och skolgång. Inte minst gode män. Det kommer ställas stora kvar på fler gode män i länet, säger Björn Wendin.