Skenande kostnad för e-böcker i Örebro

1:50 min

Utlåningen av e-böcker i Örebro har dragit över budgeten med 150 procent i år. Kostnaden är lika stor som en tredjedel av alla vanliga bokinköp.

Böckerna, som lånas genom att ladda hem till en läsplatta eller dator, står för enbart några procent av den totala utlåningen, men kostar lika mycket som en tredjedel av alla vanliga bokinköp.

– Det är mycket enklare att låna en e-bok än att ställa sig på kö för en vanlig bok, förklarar Christer Klingberg, bibliotekschef i Örebro.

I år klarar kulturnämnden i Örebro av den skenande kostnaden för e-böcker genom att lägga till extrapengar. Istället för budgeterade 200 000 kronor kommer räkningen att sluta på 500 000 kronor.

Antalet lån av e-böcker har ökat kraftigt de senaste åren i Örebro och är nu uppe i 2000 lån per månad.

Att låna ut tryckta böcker är gratis för biblioteken. I Örebro har biblioteket precis som andra folkbibliotek i landet ett avtal med Elib, e-boksleverantören som ägs av de stora förlagen. För varje utlånad e-bok betalar biblioteken 20 kronor. Den kostnaden är nu starkt ifrågasatt i många kommuner.

Behcet Barsom, ordförande i Kulturnämden i Örebro, ser en utväg:

– Det är är inget lokalt problem för Örebro utan måste skötas av nationella aktörer, säger han.

Enligt Behcet Barsom är det möjligt att Örebro säger upp e-boksavtalet. Men det kan också gå en annan väg:

– Vi kanske omfördelar budgeten och tar från de traditionella böckerna och lägger på det nya e-böckerna, säger han.

För bibliotekschefen Christer Klingberg handlar det om en prioritering:

– Jag tycker inte vi ska prioritera e-böcker framför barn- och ungdomsböcker, säger han.

Vilka är det då som lånar e-böcker? I Örebro medförde boken om Zlatan en skjuts uppåt. Men varken män eller pojkar är mest flitiga att låna e-böcker:

– En undersökning i en annan kommun i länet visade att det är de traditionella boklånarna som också lånar e-böcker, en kvinna i 40-50-årsåldern, säger Christer Klinberg.

Maria Elisson
maria.elisson@sverigesradio.se