Garphyttans nationalpark ska bli mer tillgänglig

I framtiden kan det bli tillåtet med arrangörer som tar grupper på guidade turer i Garphyttans nationalpark som är en av sveriges äldsta nationalparker.

Det är ett förslag som Naturvårdsverket tagit fram i samarbete med länsstyrelsen i Örebro och som nu gått ut på remiss.

Reglerna som gäller för Garphyttans nationalpark är gamla och behöver moderniseras och kompletteras, enligt länsstyrelsen.