Mjölkproduktionen minskar i Örebro län

Allt färre lantbrukare i Örebro län satsar på mjölkproduktion. Mjölkproduktionen i Örebro län har minskat med nästan fem procent senaste året.

Därmed går Örebro läns lantbrukare mot strömmen. I Sverige som helhet ökar nämligen mjölkproduktionen den senaste tiden. Allt mer mjölk produceras i södra Sverige medan produktionen minskar i mellansverige. Örebro län utmärker sig som ett av de län som producerar mest ekologisk mjölk. Var fjärde liter som produceras här är ekologisk mjölk.