I Örebro län är kvinnor bättre än män på att ta på bältet

1:57 min

Det är en undersökning från trafikorganisationen NTF som har kommit fram till detta .

Nio av tio i bilarnas framsäten det vill säga nittiotvå procent använder bilbältet i Örebro län.  De siffrorna visar att länets bilister har långt kvar till det nationella målet på nittionio procents bältesanvändning. Undersökningen visar också att i Örebro län är kvinnliga förare bättre på att ta på bältet. Nittiofem procent av de kvinnliga förarna använder bilbälte jämfört med manliga bilförare som kommer upp i nittio procent.

Alexander ville kolla upp detta och lyckades skrämmas när han pratade med folk i Örebro.