Hyreskrav på 2,2 procent i Karlskoga

Hyresbostäder i Karlskoga har lämmnat sitt yrkande till Hyresgästföreningen om en hyreshöjning på i genomsnitt 2,2% inför 2014.

Ann-Christine Kvist Hyresbostäders Vd  säger att hyreshöjningarna behövs för att möta kostnadsökningar och för att bibehålla en bra nivå på fastighetsunderhållet.

Yrkandet innefattar även en höjning av hyrorna för garage och p-platser med 2,2 %.