Örebro kommun minskar ersättningen till assistansbolag

1:18 min

Nu ska Örebro kommun betala mindre pengar till assistansföretag som hjälper funktionshindrade. Rasmus Persson, (C) kommunalråd i Örebro, menar att vinsterna till assistansföretagen är för stora.

--Är det så att det finns bolag som gör väldigt stora vinster inom en sektor som finansieras av skattepengar, så måste vi se över om vi betalar rätt ersättning, säger Rasmus Persson, (C) kommunalråd i Örebro.

De är de stora vinsterna som många företag i assistansbranchen gör, som ligger bakom beslutet att dra ner på ersättningen. Enligt Rasmus Persson har kommunen gjort en genomgång av vilka företag i Örebro som går bäst, och den visade att assistansbranchen är extremt lönsam.

Den som är funktionshindrad och har rätt att få assistans upp till 20 timmar i veckan får det i dag tack vare ekonomisk ersättning från kommunen. Det är den funktionshindrade själv som väljer om det ska vara kommunens personal eller ett företag som ger hjälpen. Ersättningen både till kommunens verksamhet och till den privata ska nu minskas.

Hur stor minskningen ska bli, ska först utredas. Men Rasmus Persson räknar med att kommunen kan minska sina kostnader med ungefär ett par miljoner om året och han utgår från att besparingen inte ska gå ut över de funktionshindrade.

– Vi har samma krav på våra utförare och samma kontroll från inspektionsmyndigheter som tidigare, säger Rasmus Persson.