14-årig flicka har rätt till medföljare på skolskjutsen enligt kammarrätten

En 14-årig flicka i Kumla kan återigen ta sig till skolan när hon nu fått rätt mot socialnämnden i kommunen sedan kammarrätten rivit upp förvaltningsrättens tidigare dom. Flickan som har epilepsi har önskat få en medföljare under skolskjutsen, som kan hjälpa henne vid ett eventuellt epilepsianfall.

Nämnden har nekat henne biståndet med hänvisning till att en chaufför istället kan utföra uppgiften, en lösning som kammarrätten nu avfärdar som otillräcklig.